Farmaseuttinen tarkkuus unohdettiin Farmasialiiton ja Proviisoriyhdistyksen nokittelusta käynnistyneessä viestinnässä

Hiljattain internetin ykköspuheenaiheeksi noussut viskikohu lähti käyntiin huolimattomasta viestinnästä ja uutisoinnista, jonka mukaan aluehallintovirasto olisi kieltänyt kahta yksityistä blogistia kirjoittamasta viskistä jos kirjoitukset liittyvät Olut & viskiexpo –nimellä järjestettävään tapahtumaan. Mukana oli myös osittain virheellisiä uutisia siitä, että yksityisten blogikirjoittajien tekstit saattaisivat estää tapahtumaa saamasta anniskelulupaa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran puolestaan kerrottiin jo aiemmin ohjeistaneen viskibloggareita oikeista toimintatavoista.

Samaan aikaan Valvira pääsi näyttelemään sivuosaa, kun farmasian kenttää ravisteli ikioma kohu, jossa Farmasialiiton ja Proviisoriyhdistyksen viestintä nousi olennaiseen rooliin. Kaikki sai alkunsa, kun Suomen Farmasialiitto julkaisi 10.10.2014 uutiskirjeen, jonka mukaan Valvira olisi huomauttanut Suomen Proviisoriyhdistystä valeproviisorista. Tiedotteessa kerrotaan, kuinka Valvira on huomauttanut Proviisoriyhdistystä ammattinimikkeiden asianmukaisesta merkityksestä ja käytöstä, koska Proviisoriyhdistyksen asiantuntijaproviisorina on toiminut farmaseutin oikeudet omaava proviisoriopiskelija. Tiedotteessa mainitaan myös, kuinka Farmasialiittoon oli lähetetty useita kyselyjä asiaan liittyen, ja että Farmasialiitto pitää Proviisoriyhdistyksen tehtävänimikkeen epäasianmukaista käyttämistä erittäin huolestuttavana – onhan ala tunnettu ”farmaseuttisesta tarkkuudestaan”. Lopussa vielä korostetaan, kuinka liiton puolella toimivien asiantuntijoiden ammattipätevyydet ovat aina asianmukaisessa kunnossa.

Proviisoriyhdistys reagoi kohuun nopeasti saman päivän aikana julkaistulla tiedotteella, jonka mukaan Proviisoriyhdistyksessä ei työskentele valeproviisoria, eikä asiasta ole myöskään saatu huomautusta Valviralta. Sen sijaan Valviralta oli saatu päätös siitä, että Proviisoriyhdistyksen tehtävänimikkeen käyttö ei anna tarvetta jatkotoimenpiteille. Proviisoriyhdistys oli puolestaan jo syyskuussa antanut Valviralle selvityksen proviisoriopiskelijana toimivan työntekijänsä tehtävänimikkeestä. Selvityksen ydin on se, että kyse ei ole ammattinimikkeestä vaan järjestö- ja edunvalvontaproviisorin tehtävän sijaisuuteen liittyvästä tehtävänimikkeestä.

12.10. Farmasialiitto kommentoi Facebook-sivuillaan käydyssä keskustelussa muun muassa seuraavasti: ”Jutun kaikki yksityiskohdat ovat tarkistettuja Valvirasta. Asia olisi miellyttävämpää varmasti painaa villaisella, mutta tosiasiat on kuitenkin otettava tosiasioina. Viestintuojan ampuminen jalkaan tai muuhunkaan ei välttämättä ole kannattavin ratkaisu.”

Sosiaalisessa mediassa käynnistyi keskustelu alan sisäisten toimijoiden kyvyttömyydestä yhteistyöhön. Mielipiteet jakautuivat sekä puolustelemaan Farmasialiiton kannanoton tärkeyttä proviisorien profession ammatti-imagon puolustamiseksi että kritisoimaan Farmasialiiton asennetta Proviisoriyhdistyksen mustamaalaamiseksi ”valeuutisella”.

Seuraavaksi Proviisoriyhdistyksen tiedotetta päivitettiin puolestaan tiedolla siitä, että Valviran lakimies Iiris Anttila on 13.10. pyytänyt Suomen Farmasialiittoa korjaamaan virheellistä uutisointiaan siltä osin, että kyseessä ei ole valeproviisori tai huomautus.

Farmasialiiton näkemys harhaanjohtavasta tehtävänimikkeestä on validi ja ammattinimikkeiden asianmukaisen käytön tehokas varjeleminen on perusteltua. Proviisoriyhdistyksen olisi ollut luonnollista valita tehtäväänsä valmis proviisori, etenkin jos valittu tehtävänimike sellaista peräänkuuluttaa. Käytännön tasolla nimikkeen merkitys on lähinnä imagollinen, mutta nyt tehty valinta päätyi lopulta heikentämään yhdistyksen brändiä.

Mielenkiintoisen tapauksen viestinnästä tekee se, että Farmasialiitto joko pyrki tietoisesti mustamaalaamaan Proviisoriyhdistystä virheellisellä tiedotteellaan ”valeproviisorista” ja Valviran huomautuksesta tai sitten Valviran ja Farmasialiiton välisessä kommunikaatiossa ei ole noudatettu sitä peräänkuulutettua ”farmaseuttista tarkkuutta”. Otin yhteyttä Valviran lakimieheen Iiris Anttilaan, jonka mukaan Valvira ei ole antanut Farmasialiitolle virheellistä tietoa, vaan sen tulkinnassa on täytynyt tapahtua väärinkäsitys. Hyvä kysymys on myös se, että miksi ja millä motiivilla Proviisoriyhdistyksen nimikevalinta on aiheuttanut kyselytulvan nimenomaan Farmasialiittoon eikä suoraan Proviisoriyhdistykseen? Miksi Farmasialiitto on katsonut velvollisuudekseen tuoda asian ilmi kolmantena osapuolena?

Oli kyse sitten huolimattomuudesta tai ei, Farmasialiiton virheellisessä tiedotteella oli potentiaalia lietsoa pienimuotoista moraalista paniikkia. Julkaisun viestinnällisellä sävyllä herätettin huolta siitä, että Proviisoriyhdistyksen toiminta aiheuttaa negatiivista vaikutusta koko yhteisölle sekä tehtiin selkeä kahtiajako oman toiminnan paremmuuden esille tuomiseksi. Tempauksen luonteesta riippumatta Farmasialiiton ja Proviisoriyhdistyksen viestintä osoittaa, että verrattain pienen alamme toimijat eivät nauti toistensa luottamusta.

Samuel Kohtala
Farmaseutti, proviisoriopiskelija
www.signatura.fi